root

available

230.00TL

Matla’nın Döngüler koleksiyonu, dünyanın başka coğrafyalarındaki kadınların çevrelendikleri ve özlerinde sahip oldukları zaman ve mekan çemberlerine odaklanıyor. Zaman kavramı koleksiyonda dört mevsim döngüsü etrafında şekilleniyorken; mekan kavramı ise içinde oldukları fiziksel dünya ve kendi düşsel dünyalarının harmanlanmasıyla ortaya çıkıyor.

Afrika’da insanoğlunun ilk ortaya çıkışından itibaren, yaşam milyonlarca yıldır bambaşka formlara evriliyor. Günümüzde ise içinde bulunduğumuz teknolojikleşen yaşamlar etrafında hayatlarımızı sürdürüyoruz. Bu çevrelendiğimiz teknolojik evrime rağmen biyolojik ritimlerimiz hala en arkaik olan kodlarımızdan besleniyor. ROOT, çevrelendiği ileri teknolojik çemberler içerisindeki günümüz kadınının beslendiği kişisel köklerine odaklanıyor. Seri, bu noktadan referansla Afrika’dan ilhamla oluşuyor.

Matla's Circles collection focuses on the circles of time and space; by which women in different parts of the world are surrounded and they possess in their cores. In this collection, while the concept of time is shaped around the cycle of four seasons; the concept of space emerges with blending the world they exist and their imaginary worlds.

Life has been evolving into totally different forms since humankind appeared in Africa for the first time. Yet in our day we sustain our living around the technologized lives that we are in. Still, our biological rhythms are feeding on the most archaic codes of ours, regardless of this technological evolution, we are surrounded with. ROOT focuses on personal roots on which modern day woman feeds within advanced technological circles she is surrounded with. With reference to this point, the series occur with inspiration it has drawn from Africa.

*Designs are created by hand.
*Printed on 100 % silk satin.
*Dry clean only.