hope

unavailable

230.00TL

Matla’nın Döngüler koleksiyonu, dünyanın başka coğrafyalarındaki kadınların çevrelendikleri ve özlerinde sahip oldukları zaman ve mekan çemberlerine odaklanıyor. Zaman kavramı koleksiyonda dört mevsim döngüsü etrafında şekilleniyorken; mekan kavramı ise içinde oldukları fiziksel dünya ve kendi düşsel dünyalarının harmanlanmasıyla ortaya çıkıyor.

Bireyin üretkenlik doğası, onu kendi yaşam sürecindeki tüm alanlarında yaratıcı bir varlığa dönüştürüyor. Bu yaratma eylemi, bölünebilmenin ve çoğalabilmenin itici kuvveti olarak cesaret ve umuttan besleniyor. Süreçlerin doğası gereği, cesaret umuda ya da umut cesarete dönüşüp, birbiriyle kaynaşıyor. HOPE, yaratma cesaretine ve onun doğuracağı sonuçların bireyler üzerinde oluşturacağı umuda odaklanıyor. Seri, bu noktadan referansla, kadının kendisine bahşedilen doğurganlığından aldığı ilhamla oluşuyor.

Matla's Circles collection focuses on the circles of time and space; by which women in different parts of the world are surrounded and they possess in their cores. In this collection, while the concept of time is shaped around the cycle of four seasons; the concept of space emerges with blending the world they exist and their imaginary worlds.

Individual’s nature of productivity turns her into a creative person at every space of her course of life. This act of creation feeds on courage and hope as a driving force of divisibility and proliferation. By nature of courses, either courage transforming into hope or hope transforming into courage they blend with each other. HOPE focuses on courage to create and the hope that its consequences will create on individuals. With reference to this point, the series occur with inspiration woman drew from fertility granted herself.

*Designs are created by hand.
*Printed on 100 % silk satin.
*Dry clean only.