wake

unavailable

230.00TL 172.50TL

Matla’nın Döngüler koleksiyonu, dünyanın başka coğrafyalarındaki kadınların çevrelendikleri ve özlerinde sahip oldukları zaman ve mekan çemberlerine odaklanıyor. Zaman kavramı koleksiyonda dört mevsim döngüsü etrafında şekilleniyorken; mekan kavramı ise içinde oldukları fiziksel dünya ve kendi düşsel dünyalarının harmanlanmasıyla ortaya çıkıyor.

İnsanoğlu içinden geçtiği tüm hayat süreçlerinde sonsuz zaman algısıyla yaşıyor. Zaman ve mekan çemberlerinin kendine özgü yanılsaması sebebiyle hiç geçmeyeceğini düşündüğü evrelerden geçiyor. Tıpkı bir yapbozun parçaları gibi tüm resim tamamlandığında bütününü görebiliyor. WAKE, kendinden yola çıkan ve yine kendine dönen bir hikayenin başlangıcına ya da sonucuna odaklanıyor. Seri, bu noktadan referansla, bir kadının yaşam evrelerinde geçmekte olduğu tüm süreçlerinin sonunda ulaştığı uyanıştan aldığı ilhamla oluşuyor.

Matla's Circles collection focuses on the circles of time and space; by which women in different parts of the world are surrounded and they possess in their cores. In this collection, while the concept of time is shaped around the cycle of four seasons; the concept of space emerges with blending the world they exist and their imaginary worlds.

Humankind lives with a perception of endless time in every life course they pass through. They pass through phases of which they think they would never pass through due to distinctive illusion of circles of time and space. They can see the whole picture when it is completed, just like pieces of a puzzle. WAKE focuses on the beginning or the result of a story which stems from and turns back to itself. With reference to this point, the series occur with the inspiration drawn from awakening a woman reaches at the end of all phases she passes through at her life cycles.

*Designs are created by hand.
*Printed on 100 % silk satin.
*Dry clean only.